C.M.C Treatment Detox da đầu

C.M.C Treatment giúp Detox thải độc da đầu, sử dụng công nghệ Protein Tơ Nhện lên men mới nhất, được cấp bằng sáng chế tại Hàn Quốc.