Uốn phục hồi Protein cao cấp tóc yếu nát Acid

Glamo Pro Acid Perm – Thuốc uốn axit dành cho tóc siêu hư tổn

Độ pH: 4,5- độ pH lí tưởng tương đương với độ pH thông thường của tóc và da đầu.