Uốn phục hồi Protein cao cấp tóc trung bình Healthy

GLAMO PRO PROTEIN STRAIGHT AND PERM (HEALTHY)

Thuốc uốn dành cho tóc thường hoặc đã qua 1/2 lần hóa chất PH= 9,1

Danh mục: Từ khóa: , Thương hiệu: Jatlab Glamo Pro